Skip to content

Opieka nad osobą starszą niesamodzielną – rodzaje wsparcia, przydatne rady. Część 1

21.01.2021
Strona główna / Opieka / Opieka nad osobą starszą niesamodzielną – rodzaje wsparcia, przydatne rady. Część 1

Gdzie szukać rzetelnej porady? Na jakie formy opieki można liczyć? Skąd brać fundusze na leki? Przeczytaj nasz poradnik dotyczący opieki nad osobą starszą niesamodzielną i poznaj odpowiedzi na te i wiele innych pytań. 

Opieka nad osobą starszą niesamodzielną – skąd czerpać informacje? 

Znajomość rzetelnych źródeł wiedzy to podstawa w sytuacji, gdy osoba z rodziny potrzebuje specjalistycznego wsparcia. Dowiesz się dzięki nim, w jaki sposób uzyskać dofinansowanie, gdzie szukać wsparcia, również psychologicznego, do kogo zwrócić się z pytaniem lub wątpliwością oraz gdzie szukać szybkiej pomocy. Na początek przygotowaliśmy więc listę stron, które mogą okazać się pomocne w organizowaniu wsparcia oraz w codziennej opiece nad osobą starszą niesamodzielną. Należą do nich: 

  • Senior.gov.pl. To rządowy portal, publikujący bieżące informacje o działających programach dla seniorów, projektach związanych z aktywizacją osób starszych czy oferujących im różne formy wsparcia. Warto śledzić aktualizacje na tym portalu, by orientować się, jakie programy działają obecnie i w których z nich można wziąć udział, by uzyskać wsparcie. 
  • Portal Ministerstwa Zdrowia. Strona MZ to źródło wiedzy w zakresie dostępnych form wsparcia. W zakładce Usługi dla obywatela znajdują się informacje o dofinansowaniu m.in. do protez, wózka inwalidzkiego, turnusu rehabilitacyjnego, o refundacjach leków, a także – o programach wsparcia w ramach likwidowania barier technicznych dla osób niepełnosprawnych. 
  • Strona Narodowego Funduszu Zdrowia. W zakładce Dla pacjenta znajdują się informacje o programach profilaktycznych, świadczeniach zdrowotnych oraz zasadach leczenia uzdrowiskowego. Co istotne, na portalu NFZ można także znaleźć listę organizacji pacjentów, oferujące wsparcie psychologiczne oraz merytoryczne, dotyczące konkretnego schorzenia. Na liście znajdują się, m.in. organizacje pacjentów chorób gastrycznych, urologicznych, diabetologicznych, onkologicznych, etc. 
  • Oficjalna strona projektu Leki 75+. To istotna pozycja na liście stron internetowych, gdzie publikowane są aktualne założenia oraz zasady korzystania z programu Leki 75+. Program umożliwia otrzymanie bezpłatnego leku przez osoby powyżej 75. roku życia. Preparat ten musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków, podobnie jak schorzenie, które wymaga stosowania określonych medykamentów. 

Informacje o dostępnych programach, możliwościach dofinansowania czy wsparcia ze strony rządu to jednak nie wszystko, szczególnie jeśli w grę wchodzi opieka domowa. Skąd czerpać wiedzę o schorzeniach i gdzie szukać konkretnej porady lub konsultacji lekarskiej. Oto kilka stron, które warto śledzić: 

  • Znany Lekarz – Pytania i odpowiedzi. Portal Znany Lekarz udostępnia platformę, obsługiwaną przez lekarzy specjalistów. Wystarczy wpisać zapytanie i w ciągu 48 godzin użytkownik otrzymuje odpowiedzi od kilku lekarzy za darmo. 
  • HaloDoctor. To rozwiązanie lepsze w nagłych sytuacjach. Portal umożliwia znalezienie lekarza i przeprowadzenie konsultacji online 24/7, również bezpłatnie w ramach NFZ. 
  • Fizjoterapeuci.org. Portal Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska udostępnia wiedzę, pomaga znaleźć fizjoterapeutę oraz udostępnia listę stowarzyszeń i fundacji, zrzeszających pacjentów, cierpiących na schorzenia i wymagających fizjoterapii lub opieki zdrowotnej. 

Przeczytaj również: Rehabilitacja w domu – jak dbać o zdrowie i bezpieczeństwo osoby niepełnosprawnej

Fundusze na leki i wyroby medyczne, przysługujące dodatki

Listę produktów refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. Znajduje się na niej 136 pozycji i większość z nich jest refundowana całkowicie. Które wyroby medyczne i produkty podlegają refundacji? Są to: protezy i ortezy kończyn dolnych oraz górnych, gorsety i obuwie ortopedyczne, aparaty słuchowe, krtań elektroniczna, rurka tracheotomijna, cewniki zewnętrzne i urologiczne, soczewki okularowe korekcyjne, worki stomijne, wózek inwalidzki ręczny.

Ponadto, osoby starsze mogą liczyć także na refundację dla wybranych artykułów higienicznych w liczbie 90 sztuk na miesiąc. Należą do nich: pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, wkładki anatomiczne oraz podkłady. 

Refundowane produkty, które wymagają 30% wkładu własnego pacjenta, to z kolei m.in.: pas przepuklinowy, poduszkimaterace przeciwodleżynowe, kula łokciowa lub pachwowa, balkonik. 

Zasady otrzymania refundacji określone są w rozporządzeniu i dostępne na wspomnianej już stronie Ministerstwa Zdrowia. Warto pamiętać, że osobom niepełnosprawnym przysługuje także dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego. Które urządzenia podlegają refundacji i jak się o nią ubiegać – sprawdź w naszym wpisie: Jak zdobyć dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego i wyrobów medycznych

Dofinansowanie do leków określa natomiast wspomniany program Leki 75+. By otrzymać refundację w ramach programu, należy upewnić się, że dany lek znajduje się w wykazie leków, udostępnionych na stronie oraz – że ma on służyć leczeniu schorzenia, wymienionego w osobnym wykazie chorób. Ponadto, istotne jest, by lekarz na taki lek wystawił receptę oznaczoną literą S w polu “kod uprawnień dodatkowych”. Taką receptę wystawić może: 

  • lekarz świadczący opiekę z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej; 
  • uprawniona do wystawiania recept pielęgniarka udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;
  • lekarz dowolnej specjalności (który posiada prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania) – recepty dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej, do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa.

Chcesz dowiedzieć się, z jakich form wsparcia korzystać mogą osoby starsze niesamodzielne? Śledź naszą Akademię i profil facebookowy Winncare – niebawem opublikujemy drugą część artykułu.

 
[FM_form id="1"]
Podobne artykuły