Skip to content

Poradnik Winncare – Przemieszczanie osób z ograniczeniami ruchowymi

18.03.2024
Strona główna / Porady / Poradnik Winncare – Przemieszczanie osób z ograniczeniami ruchowymi

Przemieszczanie osób z ograniczeniami ruchowymi to istotna kwestia, która wymaga szczególnej uwagi. Osoby z ograniczeniami ruchowymi, czyli te, które mają trudności z samodzielnym poruszaniem się ze względu na różne schorzenia, wiek lub niepełnosprawność, często potrzebują pomocy w codziennych czynnościach. W oparciu o Poradnik jaki stworzył Winncare omówimy dzisiaj przede wszystkim:

 • kim są pacjenci z ograniczoną mobilnością;
 • na jakie problemy napotykają w życiu codziennym;
 • w jakim celu stworzyliśmy nasz Poradnik.

Pierwszym krokiem w rozumieniu i zarządzaniu tą problematyką jest poznanie charakterystyki osób z ograniczeniami ruchowymi. To grupa bardzo zróżnicowana – od osób starszych przez osoby po urazach, po osoby z chorobami neurologicznymi i dzieci. Wszystkie jednak łączy jedno – ograniczona zdolność do samodzielnego przemieszczania się.

Kim jest pacjent z ograniczoną mobilnością?

Pacjenci z ograniczoną mobilnością to głównie:

 • ludzie starzy ( u których występują zmiany inwolucyjne związane ze starzeniem się, a także często objawy zespołu słabości);
 • chorzy po urazach czaszkowo-mózgowych, po urazach rdzenia kręgowego (najczęściej ofiary zdarzeń komunikacyjnych, upadków z wysokości, skoków do wody i innych nieszczęśliwych wypadków);
 • pacjenci po udarach mózgu (w wyniku których występują niedowłady, porażenia znacznie utrudniające przemieszczanie się chorego jak również jego układanie);
 • chorzy z chorobami neurodegeneracyjnymi ( min. SM, SMA, SLA , u których dochodzi do stopniowej utraty sprawności oraz narastania problemów z mobilnością );
 • pacjenci niepełnosprawni ( w tym dzieci-dorośli, często z MPD, z wadami wrodzonymi);
 • pacjenci z dysfunkcjami narządu ruchu ( np. po amputacjach);
 • pacjenci z czasową dysfunkcją ruchową ( po zabiegach operacyjnych).

 

 

Prawidłowe wstawanie z opiekunem. Opiekun towarzyszy podopiecznemu podczas wstawania siadając obok niego.
Dużą grupę pacjentów z deficytami ruchowymi stanowią dzieci z:
 • wadami wrodzonymi (takimi jak wrodzone wady serca, wrodzone wady i choroby
  układu nerwowego np. SMA), wady układu kostnego (np. łamliwość kości);
 •  chorobami rzadkimi (często nie mającymi swoich nazw, w których dominują objawy chorobowe utrudniające funkcjonowanie dziecka min. ograniczenie kontaktu z dzieckiem, problemy w poruszaniu się, zwiększone lub zmniejszone napięcie mięśniowe);
 • wadami genetycznymi (np. Zespół Edwardsa, Zespół Downa);
 • chorobami skutkującymi niedowładami czy też wzmożonym napięciem
  mięśniowym (Mózgowe porażenie dziecięce);
 • problemami wynikającymi z niedotlenienia czy urazu okołoporodowego;
 • chorobą nowotworową;
 • uszkodzeniami po urazach czaszkowo mózgowych czy urazach;
  rdzenia kręgowego w wyniku wypadków;
 • chorobami metabolicznymi (np. Mukopolisacharydoza).

Problemy osób z ograniczoną mobilnością w życiu codziennym

Kolejnym aspektem są problemy, które mogą wystąpić podczas codziennej pielęgnacji i opieki nad osobami z ograniczeniami ruchowymi. Te obejmują upadki – jedną z najczęstszych przyczyn dodatkowych urazów u osób starszych oraz niewłaściwe przenoszenie i przemieszczanie pacjenta, które może prowadzić do dodatkowych schorzeń i urazów zarówno u pacjenta, jak i opiekuna.

Życie codzienne osób z ograniczoną mobilnością jest pełne wyzwań. Ograniczenia te mogą wynikać z różnych przyczyn, takich jak urazy, choroby neurologiczne, wrodzone, starość czy niepełnosprawność. W każdym przypadku mogą one wpływać na zdolność do wykonywania podstawowych czynności, takich jak poruszanie się, jedzenie, ubieranie się czy korzystanie z łazienki.

Natomiast niewłaściwe przenoszenie pacjenta może wynikać zarówno z braku znajomości prawidłowych technik, jak i niewłaściwego używania sprzętu medycznego. W rezultacie błędy te mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak urazy kręgosłupa, przeciążenia mięśniowe, a nawet pęknięcia kości.

W jakim celu opracowaliśmy nasz Poradnik?

Powstaniu Poradnika przyświecał jeden, główny cel: ułatwienie pracy z pacjentem, u którego występują ograniczenia ruchowe.

Dlatego tak ważne jest zapoznanie się z nim oraz stosowanie prawidłowych technik podnoszenia i przemieszczania chorych. W poradniku omawiamy różne techniki i narzędzia pomocnicze, które mogą ułatwić te procesy. Pokazujemy między innymi jak prawidłowo podnieść pacjenta z łóżka czy jak bezpiecznie przemieścić go na wózek. Omawiamy także korzystanie z różnego rodzaju sprzętu medycznego, takiego jak chodziki, wózki inwalidzkie czy podnośniki.

Na koniec warto zaznaczyć, że prawidłowe przemieszczanie pacjentów z ograniczoną mobilnością jest nie tylko kwestią komfortu i bezpieczeństwa pacjentów, ale także zdrowia i dobrobytu opiekunów. Dlatego nasz poradnik stanowi cenne źródło wiedzy dla wszystkich tych, którzy na co dzień pracują z osobami z ograniczeniami ruchowymi, zarówno profesjonalistów jak i opiekunów nieformalnych.

Zachęcamy Państwa do pobrania Poradnika : https://winncare.pl/poradnik/

 

Zapisz się do newslettera!

Zgadzam się na zapisanie do newslettera Winncare Polska Sp. z o.o. (możesz zrezygnować w dowolnym momencie).

Podobne artykuły

Zapisz się do newslettera!

Zgadzam się na zapisanie do newslettera Winncare Polska Sp. z o.o. (możesz zrezygnować w dowolnym momencie).