Poradnik dla opiekunów osób niepełnosprawnych ruchowo

Właściwe przemieszczanie pacjentów z ograniczoną mobilnością.

Dla kogo dedykowany jest poradnik?

Poradnik powstał w odpowiedzi na liczne problemy z jakimi spotykają się na co dzień opiekunowie osób niepełnosprawnych ruchowo. Dedykowany jest więc dla wszystkich, którzy zajmują się opieką i pielęgnacją pacjenta z problemami w poruszaniu się. W poradniku cenne informacje nt. przemieszczania znajdą zarówno profesjonaliści (pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci, opiekunowie medyczni), sprawujący opiekę nad chorymi w zakładach opieki zdrowotnej oraz ośrodkach pomocy społecznej, jak również opiekunowie nieformalni (najczęściej rodzina, znajomi pacjenta) opiekujący się chorym (często bliskim) w warunkach domowych.

W jakim celu powstał poradnik

Powstaniu poradnika przyświecał jeden, główny cel: ułatwienie pracy z pacjentem, u którego występują ograniczenia ruchowe, zaproponowanie rozwiązań usprawniających przemieszczanie chorych oraz pielęgnacja pacjentów. Poradnik jest swoistym kompendium wiedzy niezbędnej w pracy z chorym. Dodatkowym celem jest edukacja z zakresu prawidłowego postępowania, tak by wszystkie działania przy osobie potrzebującej były bezpieczne, zarówno dla niej jak i opiekuna. Skutkiem podjętych działań ma być poprawa ergonomii wykonywanych czynności, zmniejszenie ilości urazów wśród osób opiekujących się chorymi oraz zmniejszenie zdarzeń niepożądanych podczas wykonywania czynności higienicznych, pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych czy opiekuńczych.

Czego dowiesz się z poradnika?

 1. Charakterystyka problemu przemieszczania chorych z ograniczeniami ruchowymi

  • Pacjent z ograniczoną mobilnością
  • Najczęstsze problemy w codziennej pielęgnacji i opiece nad chorymi
  • Upadki osób starszych
  • Normy dotyczące ręcznego przemieszczania
 2. Niebezpieczeństwa i skutki nieprawidłowego przenoszenia i przemieszczania pacjenta

  • Błędy podczas niewłaściwego przemieszczania chorego
  • Konsekwencje błędnego postępowania dla pacjenta
  • Konsekwencje błędnego postępowania dla opiekuna
 3. Prawidłowe techniki podnoszenia i przemieszczania chorych z problemami z mobilnością, zastosowanie medycznego sprzętu pomocniczego

  • Jak ręcznie przemieścić chorego
  • Wstawanie z opiekunem
  • Pozycja opiekuna podczas podnoszenia ciężkich przedmiotów (oraz pacjentów)
  • Właściwe układanie pacjenta w łóżku z użyciem poduszek pozycjonujących
  • Zastosowanie medycznego sprzętu pomocniczego (transfer chorego, mycie, korzystanie z toalety, podnoszenie z podłogi)
 4. Case Study

Recenzje

Edyta SkolmowskaKonsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla województwa warmińsko – mazurskiego
Czytaj więcej
Publikacja ma służyć personelowi medycznemu i opiekunom nieformalnym. W mojej opinii jest napisana prostym czytelnym językiem bez zbędnych długich teoretycznych opisów, co zdecydowanie ułatwia jej odbiór. Ponadto zamieszczenie w niej kolorowych rycin oraz zdjęć dodatkowo pozwala na łatwiejsze i szybsze zrozumienie tematu. Nie bez znaczenia jest fakt, że autorka pierwszych trzech rozdziałów poradnika jest pielęgniarką z wieloletnim doświadczeniem w opiece długoterminowej i paliatywnej. I właśnie zdecydowaną wartość poradnika stanowi praktyczny wymiar zagadnienia, który autorka starała się zawrzeć w swojej publikacji. Bowiem niczym jest wiedza, której nie można wykorzystać w praktyce. Problem podnoszenia i przemieszczania pacjentów niepełnosprawnych ruchowo jest jednym z wiodących problemów w opiece długoterminowej i nie tylko w tym obszarze. Dlatego istotnym jest wdrażanie zasad bezpiecznego postępowania w tym zakresie przez personel medyczny i opiekunów nieformalnych, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt niejednokrotnie długiego okresu sprawowania opieki nad pacjentem z ograniczeniami ruchowymi.
O autorce poradnika:
Joanna Szwedo

Pielęgniarka z 25-letnim stażem pracy i pedagog społeczny. Specjalistka opieki paliatywnej oraz organizacji i zarządzania.

Od prawie 20 lat związana jest z opieką długoterminową i paliatywną, głównie w domu chorego. Autorka artykułów z zakresu opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz długotrwale unieruchomionymi i z zakresu leczenia ran trudno gojących się. Wykładowca na wielu kursach dla pielęgniarek, położnych oraz opiekunów medycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran oraz Ambasadorka Projektu „Damy radę”. Prywatnie mama czwórki dzieci, pasjonatka fotografii czarno-białej, motoryzacji oraz przyrody.

Treści: Joanna Szwedo

Korekta: Katarzyna Osuchowska

Koordynacja: Agata Mirosław-Rak

Ilustracje: Zofia Zabrzeska

Skład i opracowanie graficzne: Katarzyna Gromada

© 2023 by Winncare Polska Sp. z o.o.