Skip to content

Opieka nad seniorami w domach pomocy społecznej (DPS)

29.02.2024
Strona główna / Opieka / Opieka nad seniorami w domach pomocy społecznej (DPS)

Liczba osób starszych w populacji mieszkańców Polski systematycznie rośnie. Na początku 2022 r. liczba osób w wieku powyżej 60 lat wyniosła około 9,7 mln, tj. 25,7 % mieszkańców naszego kraju. W czasach, kiedy starzenie się populacji staje się coraz bardziej widoczne, domy pomocy społecznej (DPS) odgrywają kluczową rolę w społeczeństwie. Stają się one nieodzownym elementem naszej rzeczywistości. Ale czy wiemy, jakie są różne rodzaje tych instytucji i jakie usługi oferują? Pozwólcie, że przybliżymy dzisiaj informacje na temat:

 • czym są domy pomocy społecznej;
 • jakie są ich typy;
 • jakie formy pomocy oferują DPS-y.

Co to właściwie jest dom pomocy społecznej ?

Dom pomocy społecznej to placówka, która zapewnia opiekę nad osobami, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Osobę wymagającą tej formy wsparcia kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego. Misja takiej placówki to zapewnienie bezpiecznego, komfortowego środowiska, które promuje ich niezależność, jednocześnie zapewniając niezbędną opiekę i wsparcie.

Domy pomocy społecznej dla osób starszych

Po pierwsze, wyróżniamy domy pomocy społecznej o charakterze ogólnym. Są to miejsca, które oferują wszechstronną opiekę nad osobami starszymi, niezależnie od ich stanu zdrowia. Znajdują się tu zarówno osoby, które potrzebują stałej opieki medycznej, jak i te, które są w stanie samodzielnie funkcjonować, ale potrzebują wsparcia w codziennych czynnościach.

Domy pomocy społecznej specjalistyczne, to miejsca, które skupiają się na opiece nad osobami starszymi z określonymi problemami zdrowotnymi, takimi jak demencja czy choroby przewlekłe. W tych domach, opieka jest dostosowana do specyficznych potrzeb mieszkańców, a personel jest specjalnie przeszkolony do pracy z daną grupą pacjentów.

Po trzecie, są domy pomocy społecznej dla osób starszych z niepełnosprawnościami. Te instytucje zapewniają opiekę nad seniorami, którzy mają trudności z poruszaniem się lub wykonują codzienne czynności z powodu niepełnosprawności.

Rozumienie różnorodności domów pomocy społecznej jest kluczowe dla wyboru odpowiedniego miejsca dla siebie lub swojego bliskiego. Każdy senior ma swoje unikalne potrzeby i wymagania, a naszym zadaniem jest zapewnić, że każdy znajdzie miejsce, które najlepiej odpowiada jego potrzebom.

Domy pomocy społecznej to nie tylko miejsca dla osób starszych. Mianowicie są to również ośrodki, które świadczą wsparcie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, fizycznie oraz uzależnionych od alkoholu. Ich działalność ma kluczowe znaczenie dla poprawy jakości życia tych osób i ich rodzin.

Domy pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Domy pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie dostarczają wszechstronnej opieki i edukacji, pozwalając im na rozwijanie umiejętności potrzebnych do samodzielnego życia. Mają na celu promowanie niezależności i aktywności społecznej przez udział w różnorodnych programach i zajęciach.

Domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Kiedy chodzi o dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie, domy pomocy społecznej oferują specjalistyczną opiekę i edukację dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb. Przykładem mogą być programy terapeutyczne, które pomagają im rozwijać umiejętności społeczne i komunikacyjne.

Domy pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie

Dla osób niepełnosprawnych fizycznie, domy pomocy społecznej zapewniają nie tylko opiekę medyczną, ale również terapię rehabilitacyjną. Celem jest pomoc w utrzymaniu i poprawie ich zdolności motorycznych, a także wsparcie w codziennych czynnościach.

Domy pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu

W przypadku osób uzależnionych od alkoholu, domy pomocy społecznej oferują programy odwykowe i wsparcie psychologiczne. Co najważniejsze placówki te pomagają im w walce z uzależnieniem i dążeniu do zdrowego stylu życia.

Ciekawe informacje

Dla przykładu, na terenie Warszawy funkcjonuje obecnie 19 DPS-ów prowadzonych przez lub na zlecenie m.st. Warszawy, w tym:

 • 7 domów dla osób w podeszłym wieku,
 • 7 domów dla osób przewlekle somatycznie chorych,
 • 4 domy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (dla dorosłych i dla dzieci),
 • 1 dom dla osób przewlekle chorych psychicznie.

Bezpośrednią pieczę nad tymi placówkami sprawuje Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (WCPR).

Formy pomocy oferowane przez domy pomocy społecznej

Osoby przebywające w domach pomocy społecznej mogą liczyć na szeroki zakres wsparcia, który jest dostosowany do ich indywidualnych potrzeb. Są to m.in.:

 1. Opieka Medyczna i Terapeutyczna – obejmuje zarówno regularne wizyty lekarskie, jak i dostęp do specjalistów, takich jak fizjoterapeuci czy logopedzi.
 2. Wsparcie Psychologiczne – np. regularne sesje z psychologiem lub terapeutą, które pomagają mieszkańcom radzić sobie z        emocjonalnymi wyzwaniami.
 3. Edukacja i Rozwój Umiejętności – wiele domów pomocy społecznej oferuje programy edukacyjne i zajęcia rozwijające       umiejętności, które pomagają mieszkańcom rozwijać swoje zdolności i zainteresowania. Może to obejmować naukę podstawowych umiejętności życiowych, takich jak gotowanie czy zarządzanie finansami, jak również wsparcie w dalszej edukacji.
 4. Wsparcie Społeczne – domy pomocy społecznej są również miejscem, gdzie mieszkańcy mogą budować relacje i uczestniczyć w życiu społecznym. Regularne wydarzenia społeczne, grupy wsparcia czy zajęcia grupowe pomagają mieszkańcom utrzymywać zdrowe relacje z innymi.
 5. Wsparcie dla Rodzin – domy pomocy społecznej często oferują wsparcie dla rodzin swoich mieszkańców. To może obejmować doradztwo, edukację na temat specyficznych potrzeb bliskich, a także pomoc w utrzymaniu regularnego kontaktu z bliskimi.

Na koniec należy podkreślić, że każda osoba przebywająca w domu pomocy społecznej jest traktowana indywidualnie, z uwzględnieniem jej specyficznych potrzeb i poziomu niepełnosprawności. Co najważniejsze pracownicy domów pomocy społecznej pracują na rzecz zapewnienia każdemu mieszkańcowi najlepszej możliwej opieki i wsparcia. Zrozumienie typów domów pomocy społecznej jest kluczowe dla wyboru odpowiedniego miejsca dla siebie lub swojego bliskiego. Każda osoba ma swoje unikalne potrzeby i wymagania. Przede wszystkim należy poszukać takiej placówki, które najlepiej odpowiada jego potrzebom.

 

 

 

https://wsparcie.um.warszawa.pl/domy-pomocy-spolecznej

https://www.gov.pl/web/rodzina/dom-pomocy-spolecznej

https://mopr.lublin.eu/poradnik/pomoc-specjalistyczna/domy-pomocy-spolecznej?highlight=WyJkcHMiXQ==

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

https://pixabay.com/pl/illustrations/seniorzy-opieki-dla-os%C3%B3b-starszych-1505944/

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/pielegniarka-opiekujaca-sie-starsza-osoba_38674344.htm#&position=15&from_view=collections&uuid=aa416c52-97cb-4f33-aaae-37f4b37e5106

 

Zapisz się do newslettera!

Zgadzam się na zapisanie do newslettera Winncare Polska Sp. z o.o. (możesz zrezygnować w dowolnym momencie).

Podobne artykuły

Zapisz się do newslettera!

Zgadzam się na zapisanie do newslettera Winncare Polska Sp. z o.o. (możesz zrezygnować w dowolnym momencie).