Skip to content

Jak zdobyć dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego i wyrobów medycznych?

09.06.2020
Strona główna / Porady / Jak zdobyć dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego i wyrobów medycznych?

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego i wyrobów medycznych możesz uzyskać z kilku źródeł. Czy wiesz, że w ten sposób jesteś w stanie otrzymać nawet do 95% zwrotu kosztów zakupu? Poznaj szczegóły przyznawania środków i zobacz, na jakie produkty możesz otrzymać środki.

Na jakie wyroby medyczne można otrzymać refundację NFZ?

Listę refundowanego sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych znajdziesz jako załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów wydawanych na zlecenie. Na liście znajdziesz m.in.:

Przy każdej pozycji znajduje się limit finansowania w ramach ubezpieczenia NFZ, wysokość udziału własnego w kosztach, kryteria przyznawania, okres użytkowania, limit cen napraw oraz osoby uprawnione do wystawiania zlecenia. Ta ostatnia informacja jest bardzo ważna, ponieważ nie każdy zakup może być dokonany na zlecenie lekarza pierwszego kontaktu.

Jakie warunki należy spełniać, aby otrzymać dofinansowanie PFRON?

Aby otrzymać dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych z PFRON wnioskodawca powinien posiadać dokument potwierdzający niepełnosprawność oraz spełniać kryterium dochodowe. Dodatkowo osoba starająca się o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego powinna posiadać wskazanie do prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych właśnie przy jego użyciu.

Środki są przyznawane osobom, których miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym i obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza 50% miesięcznego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie lub 65% w przypadku osoby samotnej. Wnioski można składać przez cały rok, a z dofinansowania nie mogą skorzystać osoby posiadająca zobowiązania wobec PFRON.

Dofinansowanie do wyrobów medycznych

Osoba spełniająca warunki może liczyć na dofinansowanie PFRON na poziomie do 100% udziału własnego wyznaczonego w limicie ceny NFZ lub do 150% sumy kwoty limitu NFZ oraz udziału, jeśli cena zakupu jest wyższa niż limit ustalony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Wniosek należy pobrać ze strony internetowej miejscowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a następnie złożyć w ośrodku, dołączając wymagane dokumenty. Istnieje również możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW, czyli Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego

Sytuacja wygląda inaczej, gdy mówimy o dofinansowaniu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. W tym przypadku nie istnieje katalog sprzętów do rehabilitacji (zakup nie jest refundowany przez NFZ). Wystarczy, że lekarz prowadzący poprze wniosek osoby niepełnosprawnej. Wysokość dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80% kosztów zakupu, jednak nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wymagany jest udział własny wnioskodawcy (min. 20% kosztu zakupu sprzętu).

Podobnie jak w przypadku wyrobów medycznych, aby otrzymać dofinansowanie z PFRON należy wypełnić i złożyć wniosek w miejscowym PCPR. Druk również powinien znajdować się na stronie internetowej ośrodka.

Dofinansowanie do likwidacji barier

W ramach środków PFRON można starać się także o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych (tylko dla osób niepełnosprawnych z trudnościami w poruszaniu się), likwidacji barier technicznych oraz likwidacji barier w komunikowaniu się.

Wysokość każdej wymienionej dotacji wynosi aż do 95% kosztów całego przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Nie może obejmować kosztów realizacji zadań poniesionych przed przyznaniem dofinansowania i przed zawarciem umowy z PFRON. Wniosek należy pobrać ze strony i złożyć w PCPR.

Złóż wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego i wyrobów medycznych

W ofercie Winncare znajdziesz nowoczesne sprzęty do rehabilitacji oraz wyroby medyczne usprawniające życie osoby niepełnosprawnej, a na które możesz otrzymać wsparcie finansowe. Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia wymaga specjalistycznych produktów, koniecznie złóż wniosek o dofinansowanie ich zakupu.

 

Źródła:

  1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów wydawanych na zlecenie
  2. PFRON
 

Zapisz się do newslettera!

Zgadzam się na zapisanie do newslettera Winncare Polska Sp. z o.o. (możesz zrezygnować w dowolnym momencie).

Podobne artykuły