Skip to content

Dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych

29.10.2021
Strona główna / Porady / Dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych

Koniec roku to dobry czas żeby zastanowić się i zaplanować zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci. Często w budżecie instytucji przyznających dofinansowania zostają oszczędności więc pojawia się okazja do złożenia stosownych wniosków.  Ze względu na ten fakt przybliżymy Państwu kilka możliwości skorzystania z refundacji i dofinansowania do takiego zakupu. Przedstawimy także ofertę naszych produktów, na które możecie Państwo uzyskać dodatkowe środki i odciążyć tym sposobem domowy budżet.

Dofinansowanie NFZ

Zasady refundacji sprzętu rehabilitacyjnego przez NFZ ujęte zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 29 maja 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1061 z późn. zm.). Mogą z niej skorzystać wszystkie osoby, które posiadają ubezpieczenie zdrowotne i otrzymały zlecenie wystawione przez uprawnioną osobę tj. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistę, pielęgniarkę czy fizjoterapeutę. E- zlecenie na wyroby medyczne wystawione przez osobę uprawnioną jest natychmiastowo weryfikowane w systemie elektronicznym a następnie elektronicznie potwierdzane przez NFZ (e-potwierdzenie). Przy każdej pozycji znajduje się limit finansowania w ramach ubezpieczenia NFZ, wysokość udziału własnego w kosztach, kryteria przyznawania, okres użytkowania, limit cen napraw oraz osoby uprawnione do wystawiania zlecenia.

Wśród produktów firmy Winncare możecie Państwo uzyskać dopłatę do:

  • poduszki przeciwodleżynowej (pozycja 116),
  • materacy przeciwodleżynowych zmiennociśnieniowych (z wyłączeniem materacy piankowych, pozycja 117),
  • pionizatora (pozycja 125).
Poduszka przeciwodleżynowa KINERIS®
                         Poduszka Kineris®

Poduszka przeciwodleżynowa KINERIS® dla pacjentów z wysokim lub bardzo wysokim ryzykiem powstania odleżyn (w zależności od oceny stanu klinicznego pacjenta) i/lub specyficznym ryzykiem odleżyn kości kulszowej, ze wsparciem asymetrii ciała.

W wersji z zasilaniem powietrzem luz bez, jest dostępna w wielu rozmiarach szerokość i długość siedziska od 28,5cm do 46,5cm, wysokość poduszki 7 i 10 cm.

Materac Axtair® One Plus

Materac Axtair® One Plus stworzony został w celu zapobiegania odleżynom u pacjentów o średnim i wysokim ryzyku ich powstania, którzy przebywają w łóżku przez więcej niż 15 godzin dziennie. Zapewnia on wysoką skuteczność terapeutyczną we wczesnych stadiach odleżyn. Posiada opatentowany system automatycznej i ciągłej kalkulacji ciśnienia dopasowujący się do wagi pacjenta. Istotnie jest bardzo prosty w obsłudze dla opiekunów.

      materac przeciwodleżynowy

                                                 Materac zmiennociśnieniowy Axtair® One Plus

Pionizator Stellar 170

Pionizator Stellar 170 naśladuje naturalny wzór ruchu podczas podnoszenia i opuszczania pacjenta, stanowiąc doskonałe wsparcie podczas fizjoterapii i rehabilitacji. Kompaktowe wymiary i nogi podstawy jezdnej wyprofilowane w delikatne łuki pozwalają na lepszy dostęp do szerokich wózków inwalidzkich, krzeseł, itp.

pionizacja pacjenta
                 Pionizator Stellar 170

Dofinansowanie PFRON

Środki są przyznawane ze względu na miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym. Obliczony jest za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. W rezultacie nie przekracza 50% miesięcznego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie lub 65% w przypadku osoby samotnej.

Na zakup łóżka rehabilitacyjnego refundacja z NFZ nie przysługuje. Możecie Państwo jednak ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON – maksymalnie do 95% wartości sprzętu (nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia).

                         Łóżko dla dzieci Kalin

Z tego źródła można skorzystać decydując się np. na zakup łóżka rehabilitacyjnego KALIN. Przede wszystkim zakup ten ma umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić dziecku niepełnosprawnemu wykonywanie podstawowych, codziennych czynności. Łóżko Kalin wspomaga siadanie i przesiadanie się z łóżka na wózek inwalidzki. Podstawa może zostać ustawiona w pozycji minimalnej z wyprostowanym leżem na wysokości 300 mm.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia lub kopię wypisu o niepełnosprawności. Z samego orzeczenia o niepełnosprawności nie zawsze wynika, że osoba napotyka na bariery w komunikowaniu się związane z ułomnością fizyczną. Dlatego też z ostrożności możemy dołączyć również zaświadczenie lekarskie stwierdzające istnienie ww. barier w komunikowaniu się.

Na szczególną uwagę zasługuje dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

Podnośnik Luna w instytucjach opiekuńczych i rehabilitacyjnych
Wykorzystanie podnośnika sufitowego Luna

Wniosek należy złożyć we właściwym miejscowo centrum pomocy rodzinie (PCPR, MOPR).Wysokość dofinansowania to nawet 95% wartości inwestycji. Jego maksymalna wartość to aż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie może dotyczyć np. zakupu podnośnika jezdnego lub montażu podnośnika sufitowego, które ułatwiają codzienne przemieszczanie dziecka z niepełnosprawnością.                                               

Kto może uzyskać dofinansowanie?

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym małoletnie), które spełniają następujące warunki:

  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim) lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 – orzeczenie o niepełnosprawności,
  • rodzaj ich niepełnosprawności potwierdzony (jeżeli nie jest określony w orzeczeniu) aktualnym, ważnym 3 miesiące od daty wystawienia, zaświadczeniem lekarskim „wymaga likwidacji barier architektonicznych”,
  • posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, jeśli taka zgoda jest potrzebna,
  • posiadają stałe zameldowanie w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych.

Pamiętajmy, że przy ubieganiu się o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych nie obowiązuje kryterium dochodowe. Nie oznacza to jednak, że w trakcie rozpatrywania wniosków komisja nie będzie brała pod uwagę sytuacji materialnej wnioskodawcy. Może się tak zdarzyć, że komisja będzie rozpatrywała wnioski osób w podobnej sytuacji zdrowotnej, mieszkaniowej, materialnej itp. Możliwe, że dofinansowanie otrzyma osoba o zdecydowanie niższych dochodach i trudniejszej sytuacji.

Dofinansowanie obejmuje koszt zakupu urządzeń, materiałów budowlanych oraz budowy lub robót budowlanych uwzględnionych w umowie. Zakres rzeczowy i finansowy prac w zakresie likwidacji barier architektonicznych określa zweryfikowany kosztorys. Należy pamiętać, że nie są zwracane nakłady poniesione przed podpisaniem umowy.

Fundacje

Kiedy już uzyskaliśmy wsparcie  NFZ, skorzystaliśmy z pomocy PCPR i wciąż brakuje, aby sfinalizować zakup drogiego sprzętu, to warto poszukać innych rozwiązań. Jednym z nich są fundacje. W pierwszej kolejności skontaktujmy się telefonicznie z osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń. Często podstawowe informacje, o tym jak można uzyskać pomoc znajdziemy na stronie internetowej fundacji. W większości niezbędne jest napisanie uzasadnionej prośby lub wypełnienie odpowiedniego formularza oraz dołączenie pełnej dokumentacji. W rezultacie fundacja weryfikuje osobę, która może skorzystać z pomocy. Możecie Państwo zacząć współpracę z organizacjami ogólnokrajowymi jak i z tymi działającymi lokalnie.

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem. Nasi pracownicy pomogą dobrać najlepsze produkty dostosowane do Państwa potrzeb.

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 29 maja 2017 r. (Dz. U. 2019 poz. 1267 z późn. zm.).
  2. https://www.pfron.org.pl/

 

 

 

Zapisz się do newslettera!

Zgadzam się na zapisanie do newslettera Winncare Polska Sp. z o.o. (możesz zrezygnować w dowolnym momencie).

Podobne artykuły

Zapisz się do newslettera!

Zgadzam się na zapisanie do newslettera Winncare Polska Sp. z o.o. (możesz zrezygnować w dowolnym momencie).