Skip to content

Pomoc dla opiekunów dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością

16.01.2023
Strona główna / Porady / Pomoc dla opiekunów dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością

Jeśli jesteś opiekunem niepełnoletniego dziecka z niepełnosprawnością (wrodzoną lub nabytą z powodu choroby czy wypadku) przysługuje Ci specjalna pomoc. Jest to m.in. świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny ale też inne formy wsparcia. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się, na jakie świadczenia może liczyć rodzic lub opiekun niepełnoletniej osoby z niepełnosprawnością, który zrezygnował z pracy aby opiekować się chorym dzieckiem.

  • Największym świadczeniem, na jakie mogą liczyć opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością, jest świadczenie pielęgnacyjne – 2199 zł.
  • Kolejnym jest zasiłek rodzinny. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł. Wówczas rodzice mogą liczyć na od 95 do 135 zł, w zależności od wieku dziecka.
  • Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi miesięcznie od 95 do 135 zł (w zależności od wieku dziecka).
  • Zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 215,84 miesięcznie przysługuje m.in. niepełnosprawnemu dziecku do 16 roku życia. Obejmuje także osobę do 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • Specjalny zasiłek opiekuńczy, wynoszący 620 zł miesięcznie, związany jest z kryterium dochodowym i przysługuje opiekunom powstrzymującym się od pracy zarobkowej.
  • Jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 4 000 zł matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód w przypadku urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Świadczenie pielęgnacyjne

Od 1 stycznia 2022 roku opiekun może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 2119 zł miesięcznie. Musi powstrzymać się od wykonywania pracy zarobkowej, jest to bowiem warunek konieczny, w przeciwnym razie zasiłek przepada. Nawet jeśli rodzic pozostający z dzieckiem w domu miałby możliwość dorobienia do skromnego budżetu, na przykład pracą zdalną na umowę cywilnoprawną, zarobienie choćby 10 zł wiąże się z utratą świadczenia.

Pamiętajmy że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli opiekun ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Gdy osobą ubiegającą się o przyznanie świadczenia jest rolnik, współmałżonek rolnika lub osoba dzieląca gospodarstwo domowe z rolnikiem przysługuje ono:

  • rolnikowi pod warunkiem, że zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego,
  • współmałżonkom rolników i ich domownikom, jeśli całkowicie zaprzestaną prowadzenia gospodarstwa lub zaprzestaną wykonywania prac w gospodarstwie.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa (lub pracy w nim) potwierdza się przy składaniu wniosku oświadczeniem pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

                                                               Ogromnym wsparciem opiekunów dzieci z niepełnosprawnością jest podnośnik sufitowy LUNA.

Dofinansowanie z PFRON

Zasiłki i świadczenia otrzymywane co miesiąc nie są jedynymi środkami, na jakie mogą liczyć opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością. Dostępne są także liczne możliwości dofinansowań celowych.

  • Do PCPR / MOPS / MOPR warto zgłosić się o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego – dla dziecka i opiekuna. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 27% przeciętnego wynagrodzenia (dla dzieci i uczącej się młodzieży) oraz 18% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna.
  • Z PFRON można uzyskać zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny oraz środki pomocnicze. Chodzi tu m.in. o pieluchy, aparaty słuchowe czy okulary, kule, obuwie ortopedyczne, wózki inwalidzkie, pionizatory czy materace przeciwodleżynowe. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać na stronie PFRON.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

Na szczególną uwagę zasługuje dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Wniosek należy złożyć we właściwym miejscowo centrum pomocy rodzinie (PCPR, MOPR). Wysokość dofinansowania to nawet 95% wartości inwestycji. Jego maksymalna wartość to aż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie może dotyczyć np. zakupu podnośnika jezdnego lub montażu podnośnika sufitowego, które ułatwiają codzienne przemieszczanie dziecka z niepełnosprawnością.

Więcej na temat dofinansowania sprzętów – https://winncare.pl/akademia/porady/dofinansowanie-sprzetu-rehabilitacyjnego-dla-dzieci-niepelnosprawnych/

Jeśli jesteś opiekunem dziecka z niepełnosprawnością i nie korzystałaś/eś jeszcze w tym roku z dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, skontaktuj się z przedstawicielem Winncare z Twojego regionu. Pomoże on dobrać właściwe rozwiązanie dla Ciebie i Twojego dziecka. Dokona też wyceny, co umożliwi złożenie wniosku do PCPR / MOPS.

https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/ilustracja-koncepcja-rodziny-z-niepelnosprawnym-dzieckiem_27637420.htm#query=dziecko%20niepe%C5%82nosprawne&position=1&from_view=search&track=sph

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/trzymajac-sie-za-rece_1193894.htm#page=4&query=mama%20i%20dziecko&position=7&from_view=search&track=sph

 

Zapisz się do newslettera!

Zgadzam się na zapisanie do newslettera Winncare Polska Sp. z o.o. (możesz zrezygnować w dowolnym momencie).

Podobne artykuły

Zapisz się do newslettera!

Zgadzam się na zapisanie do newslettera Winncare Polska Sp. z o.o. (możesz zrezygnować w dowolnym momencie).